NCONZO

Krizová komunikace s agresivním a hostilním pacientem

Předkládaný text si klade za cíl popsat situaci,se kterou se může zdravotnický pracovník setkat při výkonu svého povolání. Velká část je věnována opatřením,jak předcházet agresivním projevům ze strany pacientů. Součástí textu je i Model reaktivního managementu,praktický návod pro zdravotnické pracovníly,jak pracovat s agresivním pacientem. Zabýváme se zde nemocným člověkem,který je léčen ve zdravotnickém zařízení.

Koupit zde: http://knihovna.nconzo.cz/rs_shop/index.php?page=detail&artikl=230

 

Sponzorované odkazy

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE I.díl

Učební texty jsou určeny pro výuku frekventantů v kvalifikačním kurzu pro sanitáře. Obsah jednotlivých kapitol je dle požadavků tohoto kurzu.

Kapitoly:

Somatologie

Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena

Základní zdravotnická psychologie, etika a komunikace Celý článek »

Hodnotící metodiky v neonatologii

Druhé přepracované a rozšířené vydání učebního textu je určeno zdravotnickým pracovníkům pečujícím o novorozence na všech typech jednotek a oddělení, ale také studentům nelékařských zdravotnických oborů. Slouží k získání informací o možnostech objektivního zhodnocení stavu a chování novorozenců všech hmotnostních kategorií a k posouzení rizikových faktorů dlouhodobé péče.

Koupit zde: http://knihovna.nconzo.cz/rs_shop/index.php?page=detail&artikl=226

Speciální psychologie

Nové přepracované vydání.Výchází z učebního plánu,v němž je nově pojata koncepce ošetřovatelství. Do učebního textu jsou zařazeny kapitoly Sociální psychologie a Ontogenetická psychologie. Navazují na kapitoly, zaměřené na psychické stavy a procesy a psychologii osobnosti. Další kapitoly jsou jednak podkladem pro teoretickou výuku a jednak podkladem pro psychologická cvičení. Speciální psychologie vychází po delší době v pátem upraveném vydání. Rozsah textu je mnohem širší. Na závěr učebního textu je připojena kapitola o psychologii sestry.

Koupit zde

Sponzorované odkazy

První psychická pomoc ve zdravotnictví

Publikace je učební oporou stejnojmenného vzdělávácího kurzu,který připravuje zdravotníky k tomu aby byli schopni poskytovat první psychickou pomoc.

Práce ve zdravotnictví znamená kontakt s nemocemi,ztrátami,někdy i lidským neštěstím či smrtí.Tyto situace doprovází smutek,truchlení,bezradnost,stavy akutní stresové reakce a jiné průvodní jevy.Bývají přítomny nejen u samotných pacientů,například při sdělení závažné diagnózy,ale také u jejích blízkých.

Zasažení často pociťují nedostatek informací k události,potřebu ventilace a sdílení emocí,potřebují pomoci ukotvit v čase a prostoru,vytvořit bezpečné místo pro zpracování psychicky náročné situace,někdy přivítají provázení těžkou situací. Celý článek »

Periooperační péče o pacienta v kardiochirurgii

První vydání knihy.Tato by měla být k dispozici instrumentářkám z operačního sálu jako průvodce oborem,ale i pro posluchače jiného nelékařského oboru,také i pro studenty medicíny.

Publikace je rozdělena na část obecnou a speciální.

Obecná je zahájena stručnou historií světové i domácí kardiochirurgie.

Ve speciální části jsou probrána především témata kardiochirurgie dospělých. S ohledem na dominantní náplň oboru,je relativně více prostoru věnováno problematice ischemické choroby srdeční,včetně chirurgicky řešitelných komplikací infarktu myokardu. Celý článek »

Perioperační péče o pacienta ve stomatochirurgii

První vydání, které je určeno pro specializační vzdělávání, pracovníky na stomatochirurgii, sestry na operačních sálech.

V deseti kapitolách je souhrn nejnovějších poznatků z oboru.

I.   kapitola obsahuje obor ústní, čelistní a obličejové chirurgie.

II.  kapitola se zabývá Anestezií ve stomatochirurgii.

III. kapitola – Výkony dentoalveolární chirurgie

IV.  kapitola – Zánětlivá onemocnění v orofaciální oblasti

V.   kapitola – Ústní, čelistní a obličejová traumatologie.

VI.  kapitola – Orofaciální onkologie Celý článek »

Perioperační péče o pacienta v hrudní chirurgii

Hrudní chirurgie se zabývá onemocněním a zraněním hrudní stěny, bránice a nitrohrudních orgánů.

Publikace je rozdělena do tří okruhů.

1.Hrudní chirurgie – vymezení a interdisciplinární spolupráce.

1.1 Instumentárium v hrudní chirurgii

1.2 Přístrojové vybavení v hrudní chirurgii

2.Diagnostické metody.

2.1 Mediastinoskopie a videomediastinoskopie

2.2 Toraskopie Celý článek »

Ošetřovatelská péče v oční chirurgii

Nová publikace s obsáhlou barevnou fotodokumentací. Kniha popisuje ošetřovatelskou péči o nejčastější oční onemocnění. Patří zde refrakční vady, glaukom, katarakta, onemocnění sítnice a úrazy oka. Mezi méně častá, ale závažná onemocnění patří záněty jednotlivých součástí oka a jeho okolí a nádorová onemocnění v této oblasti. Oční lékařství spolupracuje s dalšími obory z důvodu projevů či komplikací některých onemocnění na oku. Jedná se hlavně o interní lékařství , neurologii, diabetologii, imunologii, otorinolaryngologii a plastickou chirurgii.

Knihu můžete koupit zde: http://knihovna.nconzo.cz/rs_shop/index.php?page=detail&artikl=221

Ekonomika zdravotnictví

Druhé vydání publikace Ekonomika ve zdravotnictví je určené k distančnímu studiu. Cílem této publikace je poskytnout základní přehled o této problematice a výsledkem by pak měla být dobrá orientace ve všech základních pojmech. Publikace je psaná poněkud odlišným způsobem, než jsou klasické učebnice, je určena pro možnost samostudia. Každá kapitola má cíle, kontrolní otázky, úkoly k textu, příklady i korespondenční úkoly.

Knihu můžete zakoupit zde: http://knihovna.nconzo.cz/rs_shop/index.php?page=detail&artikl=150

Sponzorované odkazy