Nemocnice, lékárny

Aktuální výsledky výzkumu postojů české společnosti k lékařům a lékárníkům

V současné často bouřlivé atmosféře diskusí o rozsahu a obsahu zdravotnické reformy provedla společnost Factum Inventio, založená již před dvaceti lety jako jedna z prvních soukromých agentur pro zkoumání politických, ekonomických a společenských jevů, výzkum postojů české veřejnosti k lékařům a k lékárníkům i k uvažovaným změnám v preskripci léků – k možné generické presprikci (na lékařské předpisy se nepíší konkrétní názvy léků, ale pouze názvy účinných látek, takže lékárník medikament vybírá podle účinných látek sám). Dotazování proběhlo telefonicky v minulém roce na reprezentačním vzorku 1001 občanů ČR ve věku 18-75 let. Přečtěte si, co si lidé myslí o zdravotnících.

V historii české společnosti tradičně existuje vysoká důvěra v lékaře i v lékárníky. Přestože pacienti lékařům důvěřují,  často postrádají informace o předepisovaných lécích. Lékárníci jsou vnímáni jako odborníci a nikoli jako pouzí prodavači. Většina populace se domnívá, že farmaceutické společnosti ovlivňují preskripci (předpis léků) lékařů. Generické preskripci jsou lidé nakloněni a příliš se jí neobávají. Nyní trochu podrobněji. Celý článek »

Čistička vzduchu pro oddělení dětské plastické chirurgie

Ve středu 23. 5. v 10.00 hodin byla Nadačním fondem Šťastný úsměv slavnostně předána primářce Oddělení dětské plastické chirurgie MUDr. Jitce Vokurkové, Ph.D. v brněnské Dětské nemocnici čistička vzduchu s funkcí zvlhčování vzduchu a ionizátorem KC-860E v celkové hodnotě 20.000,-Kč.

Tento přístroj usnadní, urychlí a zkvalitní pooperační rekonvalescenci malých pacientů, kteří se narodili s vrozenou vývojovou vadou – rozštěpem obličeje. Celý článek »

Ústavní lékárna v nemocnici v Třebíči

Lékárna se nachází v 1. podlaží Pavilonu pro matku a dítě, zajišťuje komplexní lékárenskou péči a je nedílnou součástí lůžkového zdravotnického zařízení. Zásobuje všechny ambulance a lůžková oddělení Nemocnice Třebíč, včetně LDN Moravské Budějovice. Lékárenská péče zajišťuje optimalizaci farmakoterapie a používání prostředků zdravotnické techniky. Celý článek »

Léčba v nemocnici Třebíč

Nemocnice Třebíč poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči. Služby poskytované v naší nemocnici zahrnují péči ambulantní i ústavní. Ústavní péči zajišťujeme na lůžkách akutní péče a lůžkách pro dlouhodobě nemocné. Nemocnice provozuje vlastní lékárnu a nabízí také služby sociálně zdravotní.  Při propuštění v indikovaných případech zajišťuje dopravu u soukromé dopravní záchranné služby. Celý článek »

Klinická péče v raném šestinedělí

Bezprostředně po porodu dopřejeme matce klid, porodní asistentka zkontroluje výšku děložního fundu, zevní krvácení TK, puls a teplotu, přesvědčí se o tom, zda se žena vymočila. Informuje ženu o zvýšené hygieně. Při vizitě lékař kontroluje celkový stav šestinedělky, výšku děložního fundu, typ a množství očistků, hojení poranění hráze, prsy a tvorbu mléka. Na všech porodnických odděleních je zaváděn tzv. rooming-in, kdy jsou matka i dítě společně na pokoji. Matka i dítě jsou pod stálou kontrolou porodní asistentky i dětské sestry. Do domácí péče je žena propuštěna po spontánním porodu třetí až čtvrtý den, po operačním porodu pátý až šestý den. Celý článek »