Z domova

Nejen strach o své zdraví řeší ženy s rakovinou prsu. Většinu z nich dostane nemoc na kolena i finančně

Unikátní průzkum, který realizovala ING Pojišťovna v rámci projektu For You ve spolupráci s Aliancí žen s rakovinou prsu, mapoval, jak zasáhla rakovina prsu ženy, které s tímto závažným onemocněním bojovaly a bojují. Vedle zdravotních a psychických problémů většina z nich pocítila nepříznivý dopad i na svou finanční situaci. Ke snížení příjmu došlo u 84 % pacientek. Zároveň se tři čtvrtiny pacientek v průběhu léčby musely vypořádat se zvýšenými výdaji například na léky, doplňky stravy, dopravu do zdravotních zařízení, pomůcky, ale i na zajištění péče o malé dítě.

Rakovina prsu v České republice ročně postihne přibližně 6,5 tisíce žen. „Může nás těšit, že díky včasné prevenci přibývá příběhů se šťastným koncem, kdy ženy s touto závažnou nemocí bojují úspěšně. Hodně se mluví o náročnosti léčby a dopadu na psychiku ženy. Už podstatně méně si uvědomujeme finanční komplikace, které sebou léčba přináší a které pacientky často staví do situací, jež nejsou schopny samy řešit. Na jedné straně přichází o svůj příjem ze zaměstnání, na druhé straně musí vynaložit nečekané výdaje související s léčbou a následnou rekonvalescencí. Například léky, vitamíny, doprava do nemocnice, speciální zdravotní pomůcky, to rozhodně nejsou zanedbatelné položky v rodinném rozpočtu,“ říká Eva Knappová, ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu. Celý článek »

Procter & Gamble a Český červený kříž vyvraceli maminkám mýty a školili děti

Pět měst, desítky škol, stovky dětí. To je bilance kamionu s improvizovanou zubní ordinací, který se minulý týden vydal na roadshow Tour de ZDRAVÍ v rámci kampaně za zdravé dětské zuby Českého červeného kříže a společnosti Procter & Gamble (výrobce značek jako Ariel, Pampers, Oral-B, Blend-a-Med a dalších). Upozorňovala na důležitost pravidelných preventivních stomatologických prohlídek a nezbytnost důkladné péče o mléčný chrup, ale také vyvracela celou řadu mýtů, kterým české maminky i v dnešní době podléhají.

Týdenní roadshow po českých městech startovala v Českých Budějovicích, odkud pokračovala do Plzně, Rakovníka, Liberce a Prahy. V jejím průběhu prošlo ordinací ve speciálním kamionu přes 1.500 předškolních a čerstvě školních dětí. „Skvěle spolupracovaly. Dokonce i ty úplně malé se zapojily. Pochopily, že je u zubního lékaře nečeká nic strašného, a tudíž se nemusejí bát,“ hodnotí průběh lektorka dentální hygieny Blanka Krejčová, která předškolákům a školákům představila prostředí zubní ordinace. „Přesně to je cílem naší kampaně. Přesvědčit děti, aby neměly strach z preventivních prohlídek, a rodiče, Celý článek »

Výskyt invazivních pneumokokových onemocnění je v ČR nejvyšší

Statistiky za rok 2013 uvádějí 424 zaznamenaných případů –

Praha, 18. června 2014 – Podle nedávno zveřejněných dat Národní referenční laboratoře (NRL) Státního zdravotního ústavu bylo v České republice v roce 2013 zachyceno celkem 424 případů invazivních pneumokokových onemocnění, 69 osob na toto závažné onemocnění zemřelo. Jedná se o nejvyšší počet případů od roku 2011. Mezi nejrizikovější skupiny patří i nadále děti pod pět let věku. Vloni bylo v této věkové kategorii zaznamenáno alarmujících 28 případů, což ve srovnání s minulým rokem představuje téměř dvojnásobný počet. Nárůst nemocnosti u dětí lze vysvětlit klesající proočkovaností, která například v hlavním městě klesla již pod hranici padesáti procent. Plošně hrazené dobrovolné očkování kojenců proti pneumokokovým infekcím bylo přitom v ČR zavedeno před více než čtyřmi lety. Celý článek »

Závažná onemocnění u dětí podceňujeme: ve srovnání s úrazy je pojišťuje jen polovina rodičů

Podle aktuálního průzkumu ING Životní pojišťovny má úrazové pojištění pro své děti uzavřeno 60 % rodičů. Výrazně méně, jen 31 %, jich pro své děti sjednalo pojištění závažných onemocnění. Přitom jsou to právě vážné nemoci, kterých se rodiče obávají více než úrazů. Vedle psychických a časových nároků při péči o nemocné dítě, řeší čeští rodiče i finanční aspekt – pro třetinu z nich by už měsíční péče o nemocné dítě znamenala citelný zásah do rodinného rozpočtu.

„Vzhledem k frekvenci, s jakou se rodiče u svých potomků setkávají s nemocí či úrazem, je překvapivé, že 35 % z nich není pro případ nutnosti dlouhodobější péče o potomka nijak zabezpečeno,“ komentuje výsledky průzkumu Helena Lazosová, marketingová ředitelka ING Pojišťovny ČR a SR. Dvěma třetinám českých domácností by přitom již měsíční péče o nemocné nebo zraněné dítě ovlivnila významně (25 %) nebo alespoň dočasně (42 %) rodinný rozpočet. Pouhých 13 % respondentů uvedlo, že ani delší výpadek příjmu v souvislosti s péčí o dítě by hospodaření domácnosti neovlivnil. Celý článek »

Hurááá tábor 2014

Účel sbírky: ozdravný pobyt

Cílová částka: 100 000 Kč

Získaná částka: 17 850 Kč

Datum zařazení: 11.03.2014

Milé děti, chceme vás poprosit o pomoc při organizování již třetího ročníku ozdravného pobytu pro těžce nemocné děti z Pediatrické kliniky FN Motol. Tento pobyt je určen pro děti ve věku od 2 let v doprovodu jednoho z rodičů, od 10 let pak bez doprovodu (doprovod jen v odůvodněných a individuálních případech). Jedná se o děti po transplantaci ledvin a jater, děti v chronickém dialyzačním programu, dále o astmatiky a děti s chronickým onemocněním, které jim znemožňuje účastnit se běžných dětských aktivit a jsou tak často izolovány od skupiny vrstevníků. Celý článek »

Zrádný pneumokok v Praze vloni opět zaútočil

Praha, 13. února 2014 – Hygienici v Praze hlásí za rok 2013 čtyřicet tři případů výskytu nebezpečné pneumokokové bakterie. Kraj se tak zapsal na neblahé přední příčky v počtu hlášení těchto nákaz. U převážné většiny případů se jednalo o sepsi, tři pacienti onemocněli pneumokokovou meningitidou. V hlavním městě si bakterie vyžádala jedenáct obětí, povětšinou starších pětašedesáti let.

Statisticky nejnáchylnější jsou senioři

Dle předběžných dat Krajských hygienických stanic bylo v roce 2013 v České republice hlášeno přes 300 případů invazivního pneumokokového onemocnění. „V uplynulém roce monitoruje Hygienická stanice hlavního města Prahy celkem čtyřicet tři nákaz pneumokokovou bakterií. V deseti případech se jedná o osoby starší sedmdesáti let,“ uvádí MUDr. Zdeňka Jágrová z KHS Praha a dodává: V jedenácti případech mělo bohužel onemocnění tak závažný průběh, že došlo k úmrtí pacienta.“ Celý článek »

PAŘÍŽSKÁ CHARTA PROTI RAKOVINĚ

Dne 4. února 2000 byla podepsána na Světovém summitu proti rakovině na počátku nového milénia s cílem zainteresovat vládní i nevládní organizace k úsilí za snížení výskytu tohoto onemocnění, podporu práv pacientů, podporu výzkumu a zlepšení kvality života onkologických pacientů.

UICC vyhlásila v letošním roce 4. únor Světovým dnem boje proti rakovině.

Počátkem roku 2000 se na Pařížské radnici sešla více než stovka zástupců vlád, sdružení na obranu práv pacientů a organizací a podniků zapojených ve výzkumu rakoviny při příležitosti prvního Světového summitu proti rakovině. Své úsilí vymýtit tuto zákeřnou nemoc z naší planety stvrdili podepsáním Pařížské charty proti rakovině, která zahajuje první mezinárodní kampaň proti rakovině nového tisíciletí. Jejím cílem je zlepšit léčbu a výzkum nádorových onemocnění všude ve světě a umožnit pacientům dobrou informovaností bojovat s nemocí. Celý článek »

ARCUS – ONKO CENTRUM: V prevenci a dostupnosti moderní léčby onkologických pacientů máme v Česku stále rezervy

Praha, 3. února 2014 – Podle statistik Organizace pro hospodářskou spolupráci  a rozvoj (OECD) je odhadované pětileté přežití u vybraných onkologických onemocnění  v Česku nižší, než je průměr zemí OECD. Naopak úmrtnost na rakovinu je v České republice celkově nadprůměrná. „I přes nesporný pokrok v informovanosti a samotné onkologické péči je zřejmé, že v České republice máme ve vztahu k prevenci rakoviny a v léčbě onkologických pacientů stále co dohánět,“ říká Jana Koželská, předsedkyně onkologického centra Arcus, nositelka Ceny Olgy Havlové a signatářka Pařížské charty proti rakovině. Celý článek »

Česká republika není připravena zabezpečit odpovídající zdravotní péči pro rychle stárnoucí populaci

V polovině tohoto století bude každý třetí člověk v České republice patřit do věkové skupiny nad 65 let. Spolu s tím se zásadním způsobem zvyšují nároky na zdravotní péči o stárnoucí populaci. Podle Rady seniorů ČR o.s. je situace v ČR v oblasti zdravotní péče o seniory z finančního i sociálního hlediska dlouhodobě neudržitelná. Proto dnes v rámci parlamentní konference vyzvala zástupce parlamentních stran, aby začali aktivně řešit otázku jednotné vládní strategie pro zajištění zdravého stárnutí populace, která dosud chybí.

Rada seniorů ČR schválila memorandum, ve kterém definuje 10 základních požadavků v oblasti zdravého stárnutí. Základním cílem memoranda je vznik ucelené vládní strategie pro zajištění zdraví seniorů, přičemž tato strategie musí být komplexní, dlouhodobá a mezirezortní.  Dále Rada seniorů ČR apeluje na dostupnost kvalitní lékařské i následné péče, nezbytnost sladění zdravotních i sociálních aspektů, ale též na řešení nízké efektivity současného zdravotního systému. Celý článek »

Za starý mobil lístek na koncert skupiny Kabát zdarma

Za necelý měsíc, 12. prosince, se uskuteční jedinečný charitativní koncert Kabát za mobil pro Kapku naděje, na němž vystoupí kapely Kabát, Wanastowi vjecy, Mandrage a další. Už teď však mají lidé možnost velmi snadno získat vstupenku zdarma. Stačí na jedno z vybraných míst přinést starý mobil, za nějž lístek dostanou.

Netradiční benefiční koncert se koná 12. prosince od 19 hodin v pražské O2 Areně. Vystoupí zde Kabáti, Wanastowi vjecy, Mandrage, Marta Jandová, Marek Ztracený, Voxel či David Deyl. Celým večerem provede Libor Bouček, který také předá šek od generálního partnera koncertu, společnosti Samsung, nadačnímu fondu Kapka naděje Venduly Svobodové v hodnotě milion korun. Celý článek »